Klávesové zkratky

11.12.2010 21:58

 

Většina klávesových zkratek, na které jste zvkyklí třeba z Windows fungují i v Ubuntu.

K základní úpravě klávesových zkratek slouží nástroj Klávesové zkratky. (Hlavní nabídka -> Systém -> Předvolby -> Klávesové zkratky)

 

Změna výchozí klávesové zkratky

Po kliknutí na text ve sloupci Zkratka se zobrazí text Nová zkratka.... Po stisku kláves změníte aktuálně nastavenou zkratku.

 

Vlastní klávesové zkratky

Pokud máte aplikace, které používáte často, můžete si pro jeho spuštění nastavit vlastní zkraku.

Po kliknutí na tlačítko Přidat se zobrazí tento dialog, do kterého zadáte požadované informace.

 

Použití klávesy Win

 1. Jděte do nastavení klávesnice(Systém -> Předvolby -> Klávesnice) a klikněte na kartu Rozložení.
 2. Vyberte Možnosti rozložení
 3. Potom Chování klávesy Alt/Win
 4. Nakonec Hyper je přiřazena ke klávesám Win

 

Zkratky v Compiz Fusion

Podobný postup můžete použít i u Compiz Fusion

 1. Spusťe si CompizConfig Settings Manager (Systém → Předolby → Advanced Desktop Effects Settings)
 2. Klikněte na General Options
 3. Do záložky Commands napište příkazy, které mají být vakonány.
 4. V záložce Actions vyberte Commands a do polí zvolte klávesové zkratky pro příkazy, které jste zadali v předchozím kroku.

 

Přepínání rozložení klávesnice

IconsPage/locale.png Standardně máte nastavené jen jedno rozložení klávesnice, které jste vybrali při instalaci. Změnit rozložení včetně klávesové zkratky pro jeho přepnutí je možné nastavit v Systém → Volby → Klávesnice → Rozložení.

IconsPage/keys.png Pokud si přidáte další rozložení klávesnice, je možné mezi nimi přepínat pomocí klávesové zkratky Levý Alt + Pravý Alt. Tuto kombinaci můžete změnit v Rozložení → Možnosti... → Klávesa měnící rozložení.

IconsPage/info.png Pro snadné přepínání rozložení klávesnice můžete využít aplet v oznamovací oblasti na panelu.

GNOME Panel/indikator_klavesnice_cs.png GNOME Panel/indikator_klavesnice_en.png

 

Psaní speciálních znaků

IconsPage/keys.png Určitě se vám někdy stalo, že jste potřebovali napsat nějaké speciální znaky, jako například ≰ ® ¶ ¥ ¼ ± ‱ ⇎ nebo jiné.

 • Jednoduchým řešením je spustit si Mapu znaků (Aplikace → Příslušenství → Mapa znaků).

  mapa-znaku.png

 • Také si můžete na panel přidat Paletu znaků, pomocí které můžete rychle vkládat často používané znaky.

  paleta-znaku.png

 • Dalším způsobem je zapamatovat si kódy daného často používaného symbolu. Kódy naleznete v Mapě znaků v levém dolním rohu při označení znaku. Znak poté vložíte pomocí Ctrl+Shift+u+kód znaku. Úvodní nuly kódu se dají vynechat.

 • Taktéž se dají na české klávesnici vybrané znaky napsat pomocí pravého Alt:

  &

  Pravý Alt + c

  [

  Pravý Alt + f

  ~

  Pravý Alt + a

  <

  Pravý Alt + ,

  $

  Pravý Alt + ů

  ]

  Pravý Alt + g

  `

  Pravý Alt + h

  >

  Pravý Alt + .

  @

  Pravý Alt + v

  {

  Pravý Alt + b

  '

  Pravý Alt + §

  #

  Pravý Alt + x

  \

  Pravý Alt + q

  }

  Pravý Alt + n

  |

  Pravý Alt + w

  *

  Pravý Alt + -

  Pravý Alt + e

  @

  Pravý Alt + 2

  #

  Pravý Alt + 3

  $

  Pravý Alt + 4

  %

  Pravý Alt + 5

  &

  Pravý Alt + 7

  *

  Pravý Alt + 8

  {

  Pravý Alt + 9

  }

  Pravý Alt + 0

  \

  Pravý Alt + =

  [

  Pravý Alt + ú

  ]

  Pravý Alt + )

 • Závěrem si můžete v nastavení klávesnice (Systém → Volby → Klávesnice → Možnosti rozložení) nastavit Compose klávesu. Ta umožňuje psát internacionalizované znaky dvojznakovými kombinacemi. Například Compose + ' + a (po sobě či naráz) napíše á, Compose + " + a napíše ä, atd.