Instalace VLC 1.1.5

16.11.2010 20:14
 
Otevři si teminál a do něj postupně vkládej:

 

 Uživatelé Ubuntu 10.10

sudo apt-get update                     
sudo apt-get install vlc vlc-plugin-pulse mozilla-plugin-vlc
 

Uživatelé Ubuntu 10.04 LTS

 sudo add-apt-repository ppa:lucid-bleed/ppa         
sudo apt-get update
sudo apt-get install vlc vlc-plugin-pulse mozilla-plugin-vlc